Štefan Svetko (* 1926 – † 2009) a Štefan Ďurkovič (* 1929 – † 1996) boli významní slovenskí architekti, ktorých najznámejšie architektonické diela vzišli z ich vzájomnej spolupráce počas pôsobenia v bratislavskom Stavoprojekte. Venovali sa predovšetkým projektom z oblasti bytovej a občianskej výstavby. Medzi ich najznámejšie realizácie patria budova Slovenského rozhlasu, Sídlisko Februárka, Hotel Bôrik alebo Sídlisko Pentagon v bratislavskej Vrakuni.