Le Corbusier (* 1887 – † 1965) vlastným menom Charles-Édouard Jeanneret bol významný švajčiarsky architekt. Svojim dielom výrazne ovplyvnil vývoj svetovej modernej architektúry. Svoje odborné znalosti získal cestovaním po svete a štúdiom lokálnych pamiatok, ktoré skicoval. Architektúru nikdy neštudoval. Svoju prvú realizáciu nevrhol už v 17 rokoch, neskôr sa usadil v Paríži, kde vytvoril niekoľko stavieb a už v počiatkoch jeho tvorby sa zaoberal užitím vtedy progresívneho železobetónu. Le Corbusier stál pri zrode funkcionalizmu a vytvoril 5 bodov (znakov) modernej architektúry. Až 17 jeho stavieb dnes patrí medzi svetovo chránené dedičstvo UNESCO. Medzi jeho najznámejšie stavby patrí Vila Savoye, kaplnka Ronchamp, alebo bytový blok Unité d’habitation.