Emil Belluš (* 1899 – † 1979) bol slovenský architekt, predstaviteľ funkcionalizmu. Svoje detsvo a mladosť prežil V Banskej Bystrici, kde si po ukončení štúdia v Prahe založil vlastný ateliér. V Bystrici započal svoju kariéru projektom Národného domu. Neskôr sa presťahoval do Bratislavy, kde navrhol stavby ako Národná banka, Veslársky klub, Nová radnica, Hotel Devín a ďalšie významné stavby, ktoré sa stali architektonickými ikonami hlavného mesta. Počas života spolupracoval a udržoval vzťahy s ďalšími architektmi, medzi ktorými bol aj Dušan Jurkovič či Fridrich Weinwurm, alebo s umelcami ako napríklad Martin Benka. Okrem Bratislavy vytvoril viacero významných stavieb v Trnave (Automatický mlyn, Vodojem) a Piešťanoch (Kolonádový most, Poštový a telegrafný úrad).