Jozef Chovanec (* 1925 – † 1990) bol významný slovenský architekt. Architektúru študoval v Bratislave u prof. Eugena Kramára, ktorému čoskoro začal robiť asistenta. Neskôr pracoval v bratislavskom Stavoprojekte. Jeho najznámejšou stavbou sa stala Športová hala Pasienky v Bratislave z prelomu 50. a 60. rokov. V jeho tvorbe sa taktiež objavujú spolupráce s architektom Ferdinandom Milučkým, s ktorým vytvorili v roku 1969 Spoločenský dom Československého veľvyslanectva v Moskve, a v roku 1971 Československý zastupiteľský úrad a obytný dom v Ríme. Navrhol tiež Budovu výskumného ústavu ekonomiky a organizácie stavebníctva, za ktorú získal Cenu Dušana Jurkoviča.