Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) bol nemecký architekt, významná osobnosť svetovej modernej architektúry prvej polovice 20. storočia. Prínos jeho tvorby spočíva hlavne v používaní jasnej a čistej skeletovej konštrukcie. Jeho stavby sa stali príťažlivými kvôli jeho prístupu k detailom, funkčnej variabilite, používaniu kvalitných materiálov a rafinovanej elegancie, ktorá vychádzala z jeho zásady „menej je viac“. Jeho tvorba tak ovplyvnila celú budúcu architektonickú tvorbu funkcionalizmu a purizmu. Medzi jeho najznámejšie stavby patrí Nemecký pavilón na Medzinárodnej výstave v Barcelone z roku 1929 a elegantná brnenská Vila Tugendhat z roku 1930.