× O mne

Už od detstva som inklinoval k umeniu a všeobecne ku kreatívnej činnosti. Nasledovali štúdiá umeleckej praxe, ukončené neobyčajne – teóriou – a teda dejinami umenia a architektúry. Práve táto kapitola ma obohatila o poznanie sprevádzané nesmiernou hrdosťou na domácu umeleckú a architektonickú tvorbu. Myslím, že je správne si ako spoločnosť neustále pripomínať, čo všetko hodné obdivu a uchovania sa okolo nás nachádza, a pre mnohé tieto skvosty nemusíme chodiť ďaleko. Naopak, mnoho z nich sa nám skrýva priamo pod nosom.

Leosh Kolář